Правила акції кешбек 100% – ObnovaStores

Правила акції кешбек 100%

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення: 

1.1. «Організатор» – особа, що організовує проведення Акції, здійснює операції із визначення “Переможців акції” та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції. 

1.2. «Со-організатор» – особа, яка сумісно із Організатором, проводить акцію та виконує роботу із формування переліку “Учасників Акції” та інші покладені на неї цими Правилами функції. 

1.3. «Територія проведення Акції» – торгівельні площі на яких Со-організатор здійснює продаж товарів та послуг та на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції. 

1.4. «Акція» – маркетинговий захід під назвою «Кешбек 100%», що проводиться згідно умов цих Правил. 

1.5. «Правила Акції» або «Правила» – цей документ, умови якого викладені нижче. 

1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» – строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах. 

1.7. «Клієнт» – фізична особа, яка здійснює покупки на Території проведення акції.

1.8.«Учасник Акції» – фізична особа, яка належним чином виконала всі Умови необхідні для участі в Акції. 

1.9. «Переможець Акції» – Учасник Акції, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Винагороди. 

1.10. «Винагорода» або «Кешбек» – заохочення у вигляді промокоду який дає право на знижку при придбанні товарів та послуг на Території проведення Акції. 

1.11. «Розіграш» або «Визначення переможців акції» – операція з визначення Переможців акції із переліку Учасників акції шляхом випадкового призначення Учаснику акції порядкового номера за допомогою інструменту генерації випадкових чисел on-line сервісу “www.random.org” або “https://lizaonair.com” .

2. ОРГАНІЗАТОРИ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА 

СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Організатором Акції є ТОВ “ОбноваЄврошоп”.

2.2. Со-організатором Акції є Фізичні особи підприємці, що співпрацюють із ТОВ “ОбноваЄврошоп” на умовах договору франчайзингу.

2.3. Строк проведення Акції – з «7» вересня 2020 року по «31» грудня 2020 року включно.

2.4. Етапи проведення Акції та дати визначення Переможців акції: 

2.4.1. Етап 1: Триває  з «7» вересня 2020 року по «30» вересня  2020 року включно. Визначення переможців 1 (першого) етапу здійснюється шляхом проведення розіграшу  «01» жовтня  2020 року.

2.4.2. Етап 2:  Триває  з «01» жовтня 2020 року по «31» жовтня 2020 року включно. Визначення переможців 2 (другого) етапу здійснюється шляхом проведення розіграшу  «03» листопада 2020 року.

2.4.3. Етап 3:  Триває  з «01» листопада 2020 року по «30» листопада 2020 року включно. Визначення переможців 3 (третього) етапу здійснюється шляхом проведення розіграшу  «01» грудня  2020 року.

2.4.4. Етап 4:  Триває  з «01» грудня 2020 року по «31» грудня 2020 року включно. Визначення переможців 4 (четвертого) етапу здійснюється шляхом проведення розіграшу  «05» січня  2021 року.

2.4.5. Оприлюднення інформації про результати розіграшів здійснюється протягом 3 календарних днів з дати їх проведення. 

2.4.6. Інформація про результати Розіграшу розміщується на офіційних сторінках ТОВ “ОбноваЄврошоп”  у соц.мережах, з посиланням на результати Розіграшу (on-line сервіс www.random.org. або https://lizaonair.com):

2.4. Акція проводиться на Території проведення Акції, яка географічно розташована на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції. 

3. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ 

3.1. Акційні умови поширюються на Клієнтів Со-організатора, які здійснюють покупки та Території проведення акції.

3.2. Право на участь в Акції, а також на отримання Винагороди за Акцією не може бути переуступлено/передано Учасником Акції третім особам.

3.3. Учасниками Акції можуть бути особи, які набули цивільної праводієздатності відповідно до умов ЦК України, виконали умови та правила цієї Акції та відповідають наступним критеріям:

3.3.1. Клієнт є зареєстрованим учасником дисконтної програми та має дисконтну карту “Обнова”.

3.3.2. Клієнт надав Со-Організатору коректний номер телефону та дозвіл на здійснення інформування Клієнта у разі виграшу Винагороди.

 4. ВИНАГОРОДА ЗА АКЦІЄЮ, УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ 

4.1.Визначення Переможців Акції відбувається у вказані в п. 2.3.  та 2.4.даних Правил терміни.

4.2. За підсумком кожного етапу Акції згідно п. 2.3. цих Правил організатор обирає Переможців етапу Акції, які мають право на отримання Винагороди згідно Правил Акції. 

4.3. Після проведення процедури визначення Переможців Акції, відповідно з умовами цих Правил, Організатор протягом 2 (двох) робочих днів складає Протокол розіграшу та здійснює інформування Переможців Акції про перемогу в Акції шляхом здійснення розсилки СМС/Вайбер повідомлень.

4.4. Інформування про передачу Винагороди здійснюється в наступному порядку:

4.4.1. Організатор, протягом 3 календарних днів з дати проведення Розіграшу здійснює відправку  повідомлення Переможцям Акції із інформацією про виграш.

4.4.2.  Відправка повідомлень здійснюється від офіційного вайбер аккаунту Організатора ObnovaEuroshop або від офіційного абонентського імені у мережах мобільного зв’язку ObnovaEuroshop.

4.5. Учасник акції набуває право на участь у Розіграші у разі виконання умов, зазначених в розділі 3. цих Правил.

4.6. Під Винагородою розуміється надання Переможцям Акції заохочення у вигляді промокоду, який дає право на знижку при придбанні товарів та послуг на Території проведення Акції. 

4.6.1. Сума знижки становить 99.99% від суми покупки, яку здійснив Переможець Акції 

4.6.2. Максимальний обсяг знижки не може перевищувати 5000 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) гривень.

4.7. Переможці Акції мають можливість використати заохочення та Території проведення Акції протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати оприлюднення результатів розіграшу. По закінченню цього періоду, можливість використання Винагороди зникає.

4.8. Переможці Акції мають можливість використати заохочення тільки за умови пред’явлення дисконтної карти Організатора та Со-організатора.

4.9. Для використання Винагороди, Переможець Акції має продемонструвати VIBER повідомлення  про виграш, відправлене з вайбер аккаунту “ObnovaEuroshop” або СМС повідомлення від абонента мереж мобільного зв’язку “ObnovaEuroshop.

4.1-. Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ УЧАСНИКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

5.1. Розіграш винагород проводиться серед Учасників Акції в два етапи, що визначені п.2.3. та 2.4.

5.2. Клієнти, які виконали умови Акції протягом дії 1-го етапу стають Учасниками 1-го Етапу акції та приймають участь у розіграші винагород 1-го Етапу.

5.3. В розіграші 1-го Етапу Акції брали участь чеки на суму від 1 000 (однієї тисячі) гривень, здійснені з «7» вересня 2020 року по «30» вересня  2020 року включно.

5.4. Учасниками 2-го Етапу Акції стали усі клієнти, які здійснили покупку на будь-яку суму, в період з “1” жовтня по “31” жовтня.

5.5. Учасниками 3-го Етапу Акції стають клієнти, які здійснили покупку на суму від 1 000 (однієї тисячі) гривень, в період з «1» листопада 2020 року по «30» листопада 2020 року включно.

5.6. Учасники 1-го та 2-го Етапів Акції, можуть бути Учасниками 3-го Етапу Акції, тільки у разі виконання умов Акції протягом дії 3-го Етапу Акції. В таких випадках Учасники 1-го та 2-го Етапів, стають Учасниками 3-го Етапу Акції та приймають участь у розіграші Винагород на загальних підставах.

5.7. Клієнти можуть збільшувати вірогідність виграшу Винагороди, шляхом здійснення протягом Етапу декількох покупок на будь-яку суму.

5.8. Розіграш Винагород здійснюється шляхом випадкового призначення Учаснику акції порядкового номера за допомогою інструменту генерації випадкових чисел on-line сервісу www.random.org або https://lizaonair.com.

5.9. Переможцями Акції стають, стають ті Учасники акції, яким on-line сервіс www.random.org. або https://lizaonair.com випадковим чином присвоїв цифру у діапазоні від 1 до 20 включно.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ 

6.1. Права Учасника Акції: 

6.1.1. Клієнти та учасники Акції мають право ознайомитися із цими Правилами. 

6.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами. 

6.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку. 

6.2. Обов’язки Учасника Акції: 

6.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ТА СО-ОРГАНІЗАТОРА

 АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

7.1. Права Організатора: 

7.1.1. В односторонньому порядку доповнити або змінити Правила Акції “Кешбек 100%”

7.1.2. Відмовити у виплат Винагороди за Акцією Переможцям Акції у випадку недотримання ними умов цих Правил.

7.2. Обов’язки Організатора: 

7.2.1. Виконувати  роботи  пов’язані з організацією Акції.

7.2.2. Здійснити інформування про виграш Винагороди. 

7.3. Права Со-Організатора 

7.3.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

7.4. Обов’язки Со-Організатора: 

7.4.1. Виконувати  роботи  та обов’язки  визначені  цими Правилами.

7.4.2. Забезпечити надання Винагороди, в обумовлені Правилами спосіб та строки.

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Винагорода за Акцією не надається Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами. 

8.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають. 

8.3. Організатор Акції залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції, змінювати та/або доповнювати в односторонньому порядку дані Правила, протягом всього строку проведення Акції. 

8.4. Організатор залишає за собою право вести  письмові переговори або в будь- який інший спосіб контактувати з Учасниками Акції, Переможцями акції  та/або їх представниками на умовах, що визначені Законом України “Про інформацію”. 

8.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Винагороди за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. 

8.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, неврегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

8.7. Організатор та Со-Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора та Со-Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу. 

8.8. Організатор  та Со-Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Винагороди за Акцією. Організатор та та Со-Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції та Переможців Акції є остаточними і не підлягають оскарженню. 

8.9. Організатор та Со-Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв’язку з ними. 

8.10. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих умов, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими умовами, вирішення таких питань організатори залишають за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.11. Ці правила оформлені з урахуванням чинного законодавства України та являються такими, що не порушують права та свободи Учасників Акції.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

9.1. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім’я, номер телефону, номер дисконтної картки, сума чеку, час проведення чеку та інших даних обробка яких не заборонена законом, а також на обробку персональних даних у інших випадках, передбачених Правилами.

9.2. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання інформації про себе Організатором /залученими ним третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможця Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Згода Переможця Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій. 

9.3. Кожен Переможець Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Організатором виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом періоду проведення Акції. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом строку, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

9.4. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства. 

9.5. Організатор не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених самостійно Учасником/Переможцем Акції, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. 

9.6. Переможець Акції може відкликати згоду на обробку персональних даних Організатором, повідомивши Со-Організатора шляхом подання  відповідної заяви в письмовій формі, але при цьому такий Переможець Акції втрачає право на участь в Акції та отримання Винагороди за Акцією.